ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್!

ProPak ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಶಾಂಘೈ ಝಾಂಗ್ಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನ